Teksten op grafzerken


Zerken in de noordbeuk (van west naar oost)
 
Zerk 1
afmeting: 114x85x11 cm
Zerk 2
afmeting: 201x85x12 cm
Zerk 3
afmeting: 175x87x16 cm
 
 
IER LEYT BEGRAVEN
 ORNELIS IANSEN INT 
VELT IS GESTORVEN OP 
DEN 25 MEY Ao 1663 
OVDT SYNDE 82 JAREN 
HIER LEYT BEGRAVEN 
CORNELIS CORNELISSEN 
INT VELT IS GESTORVEN 
OP DEN 16 AVGVSTVS 1683 
OVDT SYNDE 59 JAREN
 
 
 

HIER LEYT BEGRAVE PIETERKE
CORNELIS DOCHTER OVDT
SYNDE 65 JAEREN EN STERF
DEN 4en SEPTEMBER INT JAER
DVYSENT EN SES HONDERT
HIER LEYT BEGRAVEN ADRY
AENTGE JACOBSEN DE HVIS 
VROV VAN S WILLEM
CORNELIS DE GRAEFF LUITENAN
TOT ISELMONDE OVDT SINDE
75 JAREN SY IS IN DEN HEERE
GERVST OP TE 21 JVNY
ANNO 16
 
 
 
 
HIER RUST IUFF LOYSE
MASSIS OUD LXXIV JARE
GESTORVEN DEN XX
DECEMBER 1694
HIER RUST DE HEER
PETERUS MASSIS
 
 
Zerk 4
afmeting: 175X87X16 cm 
Zerk 5
 
afmeting : 200x86x16 cm
Zerk 6
afmeting: 172X86X18 cm
 
 
HIER LEYT BEGRAEVEN
DH NICOLAES MOLL
IN SYN Ed LEVEN
WAERDICH LEERAER
DESER GEMEENTE
OBIIT DEN 29 SEPTEMBER
1728
 
 
 
 
HIER LEIT BEGRAVEN
Do GERHARDUS TENDAM
PREDIKANT TE YSSELMONDE
OVERLEDEN TE ROTTERDAM
DEN 16 FEBR Ao 17
OUT 41 JAREN 10M
HIER LEIT BEGR
ANNA MARIA VAN BI RG   AND
SIJN HUYSVROV GEBOREN
DEN 24 JANUARI 1713
GESTORVEN DEN IULY 1768
 
 
 
 
HIER L  YT
CORNELIS RO
CLOOTWYCK
EVEN HIEM    TOT
YSELMONDE
DE   70 YAREN ST RFT
DESEMBER 1648
 
 
Zerk 7
afmeting: 164x84x18 cm 
   
 
  
HIER LEYT BEGRAVEN
PIETER LEENDERSE ARY
SWAGER GESTORVEN DEN
28 MEY ANNO 1668 OUT
SYNDE 84 JAREN
  
 
 

vorige noordbeuk (1-7) noordtransept (8-17) zuidbeuk (18-29) schip (30-38) volgende