Teksten op grafzerken


Zerken in het noordtransept (van west naar oost)
 
Zerk 8
afmeting: 205x87x19 cm
Zerk 9
afmeting: 202x73x15 cm
Zerk 10
afmeting: 203x87x16 cm
 
 
HIER LEIT BEGRAVEN
DAMMAS JANSZ OVT
61 JAEREN ENDE STARF
OPTEN 4 DESEMBER
ANNO 1617

(familiewapen)

HIER LEYT BE    VEN LIENTGEN
PIETERSEN VERSCHOOR DOCHT
VISVROV VAN DAMMIS JANSE
WILLEM PIETERSEN SY
DEN HEE    GERUST OP TEN
1648
 
 
 

M     PS

(familiewapen)

HIER LEIT BEGRAVEN MA
EYKE SIMONS HVISVROV
UAN MATIS POVWELSEN
SCHOVT OVT SYNDE 50
JAREN STERFT DEN
ERSTEN IVLY ANNO 1674
 
 
 
 
(familiewapen)

HIER LEYT BEGRAVEN ADRYAEN
AERTSE HACKE OUT SYNDE
16 MAENDEN HY IS IN DEN HEERE
GERVST OP TEN ACHTEN
AGVSTY ANNO 1618
HIER LEYT BEGRAVEN AERT
ADRIAENSE HACKE SCHOUDT
VAN WEST ISSELMONT EN
DYCKGRAEF VAN VERCKENS
OORT IS GESTORVE DEN 23
NOVEMBE Ao 165 OUT SIND
53 JAERE
 
 
Zerk 11
afmeting: 204x87x18 cm 
Zerk 12
 
afmeting : 206x110x23 cm
Zerk 13
afmeting: 204x88x14 cm
 
 
HIER LEYT BEGRAVEN
IOOST IACOBSE VERHEY ENDE
SIJN HVYSVROV AELTGEN MICHGIEL
VAN VELTHOVE SY STERFT DEN
28 MEY OVT 56 IAEREN
ANNO 1630
HAREN MAN STERFT DEN 31 MEY
OVT ONTRENT 85 JAEREN
ANNO 1650
 
 
 
 
(familiewapen)

HIER LEYT BEGRAVEN ARNOULT
VAN WINDERBEECKE GEBOOREN
TOT                                           
                        HARE
GE         BANNER                     
MERODE PETERSH                
VAN                                           
VA       DE END RIDDERKERCK
IS GESTORVEN OPTEN HUYSE
TE DONK INT SEVENEN VYFTICHS
JAER SYNDER                       
JAER                                        
 
 
 
 
(familiewapen)

HIER LEYT BEGRAVEN MARYKE
PIETERS CRANENDONCK DE
HUISVROU VAN Sa ADRIAEN
AARTSE HACKE SHOUT VAN
WEST ISELMONDE ENDE
DYCKGRAEFF VERCKENOORT
OUT SIJNDE 67 JAEREN SIJ IS
INDEN HEERE GERUST OP TEN
14 JUINY ANNO 1648
 
 
Zerk 14
afmeting: 205x102x14 cm 
Zerk 15
 
afmeting :188x92x18 cm
Zerk 16
afmeting: 203x79x14 cm
 
  
HIER L                                               
TRUYT                                              
BYL DESER                                      
DEN DE                                             
OVT                                                   
HIER LEYT                                      
TIEN AERTS                                   
PIETERIAN                                     
DEN                                                  
OUT                                                 

(familiewapen)
  
 
 
 
(familiewapen)

HIER LEYTBEGRAVEN
HUYGO PIETERS CRA
ENENDONCK HOOGE
DYCKHEEMRAET VAN
SMEETSLANT OUT
70 JAEREN STERF DE
28en AUGUSTIA 1615
  
 
 

  
randschrift :
HIERLEYT BEGRAVEN
PIETERTIE PIETERS DOCHTER VA PIETER ADRIAENS
AERIESWAGER DE
HUISVROU VAN HERMEN LENDRETSE TIMMERMAN SY


STERF DEN 8
MAERT ANNO
1620
HIER LEYT BEGRAVE
HARMEN LEENDERTZ
VRANCKE    MEENE
LANS TIMMERMAN HY
STERF D 9                    TY
ANNO 1656 OUT ON
TRENT 7        JAREN
HIER                            
DE HV                         
ARIA                         
VAN A                  
LEEN                  
  

 
Zerk 17
afmeting: 170X99X14 cm 
   
 
  
(familiewapen)

SECR
XXVII
XXIIII
IANNE
HVISVR
DEN XXIX
LXI

(breuk in hardsteen is gelijmd)
  
 
 

 

 

 

 

vorige noordbeuk (1-7) noordtransept (8-17) zuidbeuk (18-29) schip (30-38) volgende