Teksten op grafzerken


Zerken in de zuidbeuk (van oost naar west)
 
Zerk 18 (in vitrine zuidbeuk)
afmeting:50x44x8 cm
Zerk 19
afmeting:106x69x10 cm
Zerk 20
afmeting: 93x70x6 cm
 
 
HIER LEYT BEGR
AVEN ARYSE N E
GHUIBRECHTS D
HUYSVROU IN HARE
LEVEN VAN ADRY
AEN AERTS SIJN
STERFF OPTTEN
 
 
 

HIER LEYT BEGRAVEN
CORNELIS WILLEMSEN
NOORTDIICK IN SYN LEVE
GHEWEEST HEEMRAET
HET WESTAMBACH
YSELMONDE HY INDE
HEERE GHERUST  OP TEN
JUNNYUS   ANNO 166
OUDT SYNDE   4   REN
LEYD BEGRAVEN
EELTIE CLAES HVIS
VROVWE VAN FLORIS
POVWELSE VERSCHO
OR STERFT DEN 10 SEP
TEMBER 1693 OVT 51
IAEREN

(breuk in hardsteen is gelijmd)
 
 
 
 
(familiewapen)

HIER IS BEGRAVEN BAS
TTIAEN GERRITSEN VAN
DER BOOT STERF
 
 
Zerk 21
afmeting: 70x65x4 cm 
Zerk 22
 
afmeting: 66x71x5 cm
Zerk 23
afmeting: 66x70x5 cm
 
 
JAN CORNELIS
 
 
 
 
HIER LEYD BEGRAVEN
MARIA PIETERS HUYS
VROUW VAN HENDRIK
LANSBERGEN SCHOUT
VAN YSSELMONDE STERF
DEN 15e FEBRUARI 1688
OUT SYNDE 57 JAEREN
 
 
 
 
HIER RUST
IOHANNA DELFSIEL
HUYSVROUW VAN
ROELOF VERSEVELD
STERF DEN 29 APRIL
1719 OUT 40 JAREN
 
 
Zerk 24
afmeting:66x56x5 cm 
Zerk 25
 
afmeting: 39x67x5 cm
Zerk 26
afmeting: 67x50x5 cm
 
  
BEGR                               
ARM              AN
  
 
 
 
HIL              
GAI             
GERRIT ARY
  
 
 
  
UT 26 JARE
E WERELT
EEFT DEN
UARY 1706
  
 
Zerk 27
afmeting:38x65x5 cm 
Zerk 28
 
afmeting: 27x60x5 cm
Zerk 29
afmeting:  cm
 
  
HLBGIIVD
  
 
 
 
A HOOGENDYK
Ao 1682
  
 
 
  
HIER LEY
ARYENSEN
DEN 30en A
OUT S
  
 
 

vorige noordbeuk (1-7) noordtransept (8-17) zuidbeuk (18-29) schip (30-38) volgende