Teksten op grafzerken


Zerken in het schip (van zuid west naar noord)
 
Zerk 30
afmeting: 183x98x17 cm
Zerk 31
afmeting:203x71x11 cm
Zerk 32
afmeting: 196x66x13 cm
 
 
HIER         BEGRAVEN PIETER
DI               VERSCHOOR
SCH            DYCKGRAEF
TOT ISELMONDE OVDT 63
JAER ENDE STARF OP DEN
         31                        ANo 1618

(familiewapen)

H                         HSD 28 EN     
                   OUT 75 JAR
HIE                   V N DIRCK PIE
            OOR IN SYN LEVEN
           OOSTYSELMOND
DE 86 JAREN
 AVEN   JAN
HY IS IN DEN
OP DEN 6 MAERT
DEN   68 JAER
 
 
 

HIER L                      
TEUNIS                      
BOOM                      
GHER                      
ARY                      
 
 
 
 
HIER LEIT BEGRAVEN
LEENTKEN FOPPEN
EENDOCHTER VAN
FOP DIRRICKSEN DE
  UISVROVWE   VAN
CORNELIS GERRITS
SY STERFT OPDEN 2
VAN DECEMBER
1619                    
LEYT BEGRAVEN
CORNELIS GERRITSE
HY    STERF
ANNO 1660
ONTRENT 8
      AEREN
 
 
Zerk 33
afmeting:178x71x10 cm 
Zerk 34
 
afmeting: 203x116x18 cm
Zerk 35
afmeting: 200x100x15 cm
 
 
HIER LEYT BEGRAVEN
CORNELIS YANSEN INT
VELTde jonge HY STERFT DEN 14
JULY OUDT 32 JAEREN
HPV GOOLEN 1706
S  :  OVERSCHIE
1722
 
 
 
 
HIER LEIT BEGRAVEN GIISBERECHT
ADRIAENSEN IN SIN LEVEN GEWEST
DICKGRAEF ENDE SCHOUT VANT
WESTAMBACHT VAN IISELMONDE
ENDE BAILGVSMAN VAN DE HOOGEvs
VAN ZVIT HOLLANT IS GESTORVE
OPDEN 8en MEY ANNO SESTHIEN
HONDERT VIIFTHIEN OUT SIINDEN
SEVEN EN SEVENTICH JAEREN
 
 
 
 
HIER LEYT BEGRAVEN
GRIETTIEN ARIEN ROOBOL
HVISFROUW VAN ARY
KLEMEN OVWENS OVT 56
IS GESTORVEN OP DEN
17 YANNEWARY 1711
HIER LEYT BEGRAVEN
ARY KLEMEN OVWENS
EN IS GESTORVEN OP DEN
1 IULIUS 1714 OVT 76 YARE
HIER LEYDT BEGRAVEN
KLEMENT OVWENS EN IS
GESTORVEN OP DEN EERSTEN
SEPTEMBR 1714 OVT 28 YARE
 
 
Zerk 36
afmeting: 201x70x15 cm 
Zerk 37
 
afmeting: 202x71x10 cm
Zerk 38
afmeting: 202x73x12 cm
 
  
HIER LEIT BEGRAEVEN
JUFFR ANNA VERMANDE
STERF DEN 20 MEY Ao 17
OUD 48 JAER EEN MAEND
EN 18 DAGEN HUYSVROUW
VAN JAN STREEFKERCK
  
 
 
 
HIER LEYT BEGRAVEN
WILLEM JACOBSEN NOORT
DIICK IN SYN LEVEN GHE
WEEST DIICKGRAEF VAN
SMEETSLANT DE TWEE
CLEIJNE NIEUWE LANDE
ENDE VARCKENSNOORT
HIJ IS INDEN HEERE GHE
RUST OPTEN 26e MAERT
ANNO 1632 OUT SYNDE
LVI JAEREN
  
 
 
  
HIER L                    
EL                    
WED VAN                    
BE                    
DEN                    
IIV                    
VAN DE
TOT WEST EN OUT
EN BG
OVT S
  
 
 

vorige noordbeuk (1-7) noordtransept (8-17) zuidbeuk (18-29) schip (30-38)